Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Informacje dla NGO

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo, przypominamy, że nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego trwa do 14 lipca br. 
Opublikowano: 09-07-2024
Czytaj dalej
Informacja dla osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, wspólnot samorządowych posiadających tytuł prawny do zabytku

Informacja dla osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, wspólnot samorządowych posiadających tytuł prawny do zabytku

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków od dnia 1.02.2024 r. do dnia 10.03.2024 r. o udzielenie w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,...
Opublikowano: 27-02-2024
Czytaj dalej
logo

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Starostwo Powiatowe w Świdnicy ogłosiło konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i...
Opublikowano: 09-02-2024
Czytaj dalej
Fundacja Szansa dla Niewidomych - Punkt Konsultacyjny we Wrocławiu - fot. www.szansadlaniewidomych.org

Fundacja Szansa dla Niewidomych - Projekt "Zwiedzamy z Szansą”

Na prośbę organizatora Fundacji Szansa dla Niewidomych przekazujemy informację dot. projektu "Zwiedzamy z Szansą”
Opublikowano: 23-11-2023
Czytaj dalej
Plakat Informacyjny

X edycja Dolnośląskie Małe Granty

31 października ruszył nabór wniosków w X edycji Dolnośląskie Małe Granty. Zainteresowanie tegoroczną, wiosenną edycją było tak duże, że Urząd Marszałkowski we Wrocławiu postanowił ogłosić kolejny nabór.
Opublikowano: 06-11-2023
Czytaj dalej
Logo programu Dostęnpe Mieszkanie

Kolejny moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Jest to kolejny moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowanego przez...
Opublikowano: 29-11-2022
Czytaj dalej
Logo projektu

Nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Do 21 czerwca br. trwa nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw - programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.
Opublikowano: 09-06-2022
Czytaj dalej
logo DUW

Składanie ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy

Szanowni Państwo, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zaprasza:
Opublikowano: 30-05-2022
Czytaj dalej
logo Dolny Śląsk

40 mln zł na aktywizację cudzoziemców.

Minister Rodziny ogłosiła konkurs.
Opublikowano: 02-03-2022
Czytaj dalej
baner informacyjny

Konsultacyjne online dotyczące Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

W imieniu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa...
Opublikowano: 18-02-2022
Czytaj dalej
palnik kuchenki gazowej

Dotacje do cen gazu

Przypominamy organizacjom pozarządowym o upływającym w dniu 13 marca 2022 r. terminie składania oświadczeń przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r....
Opublikowano: 11-02-2022
Czytaj dalej
logo NGO

Informacja dla NGO

Informujemy, że 31 stycznia jest ostatnim dniem, w którym organizacje pozarządowe wpisane do KRS przed 31 października 2021 mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Opublikowano: 31-01-2022
Czytaj dalej
Napis ngo.pl na pomarańczowym tle

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

W imieniu Starostwa Powiatowego w Świdnicy przekazujemy informację o bezpłatnym szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 25 stycznia 2022 r. Tematem będzie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...
Opublikowano: 14-01-2022
Czytaj dalej
Czerwony, poziomy prostokąt z białymi napisami.

Dyżur eksperta

W imieniu Fundacji Dobrych Działań przekazujemy informację o Dyżurze Eksperta, który odbędzie się w ramach projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG.
Opublikowano: 15-11-2021
Czytaj dalej
Logo Dowes, fioletowy napis na białym tle

Seminarium środki unijne dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie funduszy unijnych na lata 2021 – 2027

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na seminarium "Środki unijne dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie funduszy unijnych na lata 2021 – 2027 - czas na przygotowania oraz wpływ na...
Opublikowano: 05-11-2021
Czytaj dalej