Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

UCHWAŁA NR XXII/169/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Halina Mądra

 

PLIK DO POBRANIA:


logo pdfRoczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [252.19 KB]

Ikona pdfSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [445.67 KB]


 

Powrót