Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

UCHWAŁA NR LXIX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Aneta Dobosz

Ikona pdfRoczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [374.98 KB]