Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

UCHWAŁA NR II/5/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Pantal

 

PLIK DO POBRANIA:


logo pdfRoczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [328.71 KB]

Ikona docRoczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [102.50 KB]

Ikona pdfSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [530.07 KB]


 

 

 

Powrót