Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST
E-Urząd
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Ważne Dokumenty
Komunikacja Miejska
Telewizja Internetowa
Film promocyjny
Fotogaleria
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja Wałbrzyska

Druki do pobrania

PLIKI DO POBRANIA:

 

UWAGA: Nowe druki wniosków na realizację zadań w 2019 roku


 Wzór oferty realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [150.50 KB]

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.01 MB]


 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [115.50 KB]

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [945.15 KB]


 Wzór umowy na realizację zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [130.00 KB]

Wzór umowy na realizację zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [486.99 KB]


 

 

Wzór uproszczonej oferty oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a"

Od 10 maja 2016 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Co oznaczają te zmiany? Z pewnością mniej formalności.

Zmiany dotyczą wniosków o dofinansowanie realizacji zadań publicznych składanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotychczas podmioty trzeciego sektora, które chciały skorzystać z tej możliwości pozyskiwania funduszy, musiały wypełniać pełną dokumentację, taką jak w przypadku wniosków rozpatrywanych w ramach otwartego konkursu ofert. W istocie, często krótkoterminowe wnioski (zadanie w ramach art. 19a trwać może maksymalnie 90 dni) musiały być szczegółowo analizowane pod kątem opisu grup adresatów, celów projektu czy planowanych rezultatów jego realizacji.

W nowej wersji formularzy skrócona została część opisowa projektu, a główny nacisk położony jest na poprawne skonstruowanie kosztorysu. W efekcie zmian druk oferty - podobnie jak i sprawozdania - został skrócony do dwóch stron, co z pewnością stanowić będzie ułatwienie dla organizacji pozarządowych.

W związku z wprowadzoną zmianą, wszystkie organizacje pozarządowe, w przypadku składania wniosku w trybie art. 19a ustawy, zobowiązane są do korzystania z nowego formularza.

PLIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [875.61 KB]

załącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.89 KB]

załącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [176.91 KB]

 

 

DO POBRANIA:

Organizacje Pożytku Publicznego w Świebodzicach, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [19.00 KB]

Organizacje Pożytku Publicznego w Świebodzicach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [105.71 KB]

Powrót